T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA - Halk Eğitim Merkezi

Halk Eğitim Merkezi

Telefon
0224 613 15 37
Belgegeçer
0224 613 46 73
WEB
http://mkphem.meb.k12.tr
Adres
Hamzabey Mah. Özuzun Sok. No 9 Mustafakemalpaşa / BURSA
Vizyon
1-)Tüm yaş gruplarına yeteneklerini geliştirebilecekleri imkanlar sunmak 2-) Anne Çocuk Eğitimi Projelerine öncelik ve ağırlık verilerek çocukları ve gençleri; Şiddet, Terör, sanal ortamlarda ki zararlı yayınlardan uzak durmalarını sağlamak 3-) Mesleki Teknik Kurslarla, sanayi de ara eleman yetişmesine yardımcı olmak. 4-) Sosyal Kursları çeşitlendirerek bireyin ilgi ve becerilerine göre boş zamanlarını değerlendirebileceği bir uğraşa sahip olmalarını sağlamak. 5 - ) Toplumun Milli değerlerini yozlaştıran, suç ve suç unsurlarına hizmet eden birey ve gurupları; Topluma kazandırmak için projeler üretmek. 6- ) Özürlü vatandaşlarımızın fizyolojik yapılarının el verdiği imkanlar dahilinde yapabilecekleri beceri kursları açarak sosyal ve üretken olmalarına yardımcı olmak 7-) Ülkemizde örnek bir yaygın eğitim kurumu olmak 8-) Mükemmele ulaşarak çağı yakalamak, 9-) Eğitim, Bilim ve Kültür Merkezi olmak. 10-) Öncelikli olarak kurum sorumluluk alanında oturan veya mevsimlik olarak gelen vatandaşlarımızın okur- yazar olmalarını sağlamak
Misyon
1739 Sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanunu “Süreklilik” ilkesi başlığı altında “Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uyumlarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.”maddesinde belirtildiği üzere. Misyonumuz, ATATÜRK İlke ve inkılapları doğrultusunda; 1-Çağımızın bilimsel, teknolojik, İktisadi sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkânlarını hazırlamak. 2-Milli Kültür değerlerimizi Koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak. 3- Okuma-Yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkanları hazırlamak. 4- Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak. 5-Toplumun iktisadi gücünün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekli ve usullerini benimsetmek.. 6-Boş zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak. 7-Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslek edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak. 8-Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanlara hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 9- Atatürk İlke ve İnkılâplarını benimsetmek, yaşatmak, 10- Milli Kültür ve Bilinci yaymak, 11- Tüm bireylere 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebileceği bilgi, beceri ve davranış kazandırmak.
Başarılar
Öğretmen :11
Rehber Öğretmen :0
Öğrenci :1274
Derslik :8
Müzik Sınıfı :0
Resim Sınıfı :0
BT Sınıfı :2
Misafirhane :0
Kütüphane :0
Fen Labaratuarı :0
Hazırlık Sınıfı :0
Konferans Salonu :0
Atölye-İşlik :0
Spor Salonu :0
Öğretim Şekli :Tam gün-Tam yıl
Yemekhane :0
Kantin :0
Revir:0
Bahçe :0
Saatler
09:00 - 22:00
Isınma
Doğal Gaz
Bağlantı
ADSL (8 Mbit)
Yabancı Dil
Lojman
0 -
Ulaşım
Servis Bilgisi
Yerleşim Yeri
Mustafakemalpaşa İlçe Merkezi
İl/İlçe Merkezine Uzaklık
Kurumumuz Mustafakemalpaşa ilçe merkezinde bulunmaktadır. İlçemiz Bursa il merkezine 90 km uzaklıktadır.
Kontenjan Bilgileri
Sportif Etkinlikler
Bilimsel Etkinlikler
Proje Çalışmaları
Yazdır